> Workshop Vogel-Vrij op school

Op scholen geef ik Vogel-vrij workshops. Deze workshop kan aansluiten bij een themaweek op school of in de klas. Het kan ook gebruikt worden ter gelegenheid van een viering binnen de school, waarbij een grote gezamenlijke kunstinstallatie kan worden gemaakt die tijdelijk of voor langere tijd binnen de school tentoongesteld kan worden.
Een workshop duurt 60 minuten voor een hele groep, 20-30 kinderen.
De workshop bestaat uit 3 delen, uitleg over kunstproject en de thema’s die daarmee te maken hebben in gesprekvorm met leerlingen, een praktijkdeel en terugkoppeling.
Boetseren is onmisbaar voor de tactiele ontwikkeling van kinderen, vooral nu we onze tastzin vooral gebruiken voor tiptoetsen en swipen. We vegen en tikken zachtjes over schermen. Vingers naar elkaar toe of van elkaar af om uit en in te zoomen. Zal een fysiotherapeut, tandarts of fietsenmaker daar uiteindelijk ook genoeg aan hebben of heeft die ook andere vaardigheden nodig om z’n beroep te kunnen blijven uitoefenen?

Workshops voor groep 3 t/m 8, voortgezet onderwijs, inhoudelijk aangepast op leeftijd.
Neem contact op voor meer informatie en voorwaarden.